top of page
Menu
לוגו מיזם We19

מענקי צמיחה לעסקים
מתחילים במשבר הקורונה

משפחת סנדר - חברי נבחרת We19

WE19 היה המיזם הראשון של הבית לסולידריות חברתית. הוא החל באוקטובר 2020 והסתיים באוגוסט 2021. הרעיון למיזם עלה בעקבות השפעות כלכליות קשות של נגיף הקורונה על עסקים קטנים בחברה הישראלית, במיוחד על עסקים מתחילים שהוקמו מ-2019 ועד ספטמבר 2020. המיזם נועד לתמוך בעסקים אלו באמצעות מענקי צמיחה עד 50 אלף שקלים.

בחירת העסקים נעשתה בשיטה חדשנית בתחום הפילנתרופיה, המבוססת על אלגוריתם של בחירת עמיתים. 7,382 בעלי העסקים שהגישו מועמדות לקבלת מענק, זכו לבחור עסקים אחרים שהיו ראויים בעיניהם למענק, באופן אנונימי ואקראי ועל סמך שיקול דעת ומומחיות בעולם העסקים.

בזכות בחירת העמיתים נבחרו 2,340 בעלי עסקים ברוב קולות לקבל מענקים!

חנה ומרדכי מוטי סנדר

"יערות מורינגה - משתלות סנדר"

אייקון מטבעות

100 מיליון ₪

הוענקו

אייקון גביע

2,340 עסקים

זכו במענק

אייקון מתנה

עד 50,000 ₪

לכל עסק

תמונה מאירוע לנבחרת We19

נבחרת WE19

מהיום שבו הקמנו את הבית לסולידריות חברתית הצלחנו לעזור ל-2,340 עסקים שדחיפה קטנה זה בדיוק מה שהיו זקוקים לו. בזכות תהליך הבחירה הייחודי, בעלי העסקים זכו להכיר מקרוב את סיפורם האישי של עמיתיהם, ובדיעבד נוצרה מהעזרה הראשונית הזאת משהו הרבה יותר גדול - קהילה ארצית של עסקים קטנים.

מאז שזכו במענק, זוכים בעלי העסקים בנבחרת WE19 שוב בכל יום, להיות חלק מהקהילה שמעודדת שיתופי פעולה, עזרה הדדית ובסיס לשיתוף ידע, וכן להשתתף באירועים ובפעילויות שאנו יוזמים עבורם באופן שוטף.

תמונה מאירוע לנבחרת We19
תמונה מאירוע לנבחרת We19
נבחרת

הרצאות ואירועים

בסיס כלכלי יציב בהחלט עשוי לסייע לבעל/ת עסק במלאכת הניהול, אך זה כמובן לא הכלי היחיד. יש מגוון נושאים בעולם העסקים שבהם נדרש/ת בעל/ת העסק לשלוט על מנת להתקדם ולהגשים את מטרות העסק. לכן החלטנו להעניק לחברות וחברי נבחרת WE19, מלבד סיוע כלכלי - גם ידע בסיסי שאותו יוכלו ליישם בניהול העסק.

 

מאז שחולקו המענקים, אנו דואגים לקיים אירועים שונים, חלקם מקוונים ואחרים כמפגשים פיזיים, בהם אנו מנגישים לחברי הנבחרת מרצים, מדריכים ומנטורים אשר מהווים מוקדי ידע בנושאים שונים. להלן האירועים שכבר התייקמו בעבר:

הרצאות

מתנדבים

לאורך מיזם WE19 הפעלנו מערך של עשרות מתנדבים שפעלו באופן מקוון ונתנו מענה לפניות הציבור בערוצי התקשורת השונים. הם היו למעשה נציגי השירות שלנו, הפנים של הבית לסולידריות חברתית, ועל כך אנו מודים להם ומוקירים אותם, גם הרבה אחרי סיום המיזם. מתנדבים יקרים ונהדרים - תודה לכם על הסבלנות, האדיבות, ועל כל הטוב שעשיתם ושאתם עדיין עושים עבור בעלי העסקים.

מתנדבים

מיזם WE19 בתקשורת