WE19 לוגו

מיזם We19 הוקם על ידי הבית לסולידריות חברתית ונועד לתמוך בעסקים קטנים ומתחילים בחברה הישראלית שהוקמו מ-2019 ועד ספטמבר 2020. המיזם החל באוקטובר 2020, ובימים אלו ממשיך להעניק מענקי צמיחה של 50 אלף שקלים לעסקים שנבחרו.

בחירת העסקים נעשתה בשיטה חדשנית בתחום הפילנתרופיה, המבוססת על אלגוריתם של בחירת עמיתים. בעלי העסקים שנרשמו למיזם זכו לבחור עסקים אחרים, שהיו ראויים בעיניהם למענק, באופן אנונימי ואקראי ועל סמך שיקול דעת ומומחיות בעולם העסקים.

בזכות בחירת העמיתים 2,340 בעלי עסקים נבחרו ברוב קולות לקבל מענקים!

כתבו עלינו:

סרטוני הסברה:

עסקים מספרים:

הכירו את המתנדבים: