תנאי שימוש

אנא קרא/י את תנאי השימוש לפני השימוש באפליקציה WeR1:

ברוכים הבאים לאפליקציה של הבית לסולידריות חברתית מטעם ענת ואמנון שעשוע בע"מ (חל"צ) ("חל"צ") ("האפליקציה"). האפליקציה מהווה פלטפורמה לעסקים קטנים המעניקה, בין היתר, כלים לצמיחה והתנהלות יעילה, אפשרות לשיתופי פעולה בין עסקים וכן הגשת מועמדות לתכנית המענקים של החל"צ (בהתאמה, "השירותים" "ותכנית המענקים" ).

1. הסכמה לתנאי השימוש

השימוש באפליקציה, בתכנים ובשירותים המוצגים בה, לרבות פתיחת חשבון משתמש והגשת מועמדות לתכנית המענקים, כפוף לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"). הרשמה או שימוש באפליקציה, מעידים על הסכמתך ואישורך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות באפליקציה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש במלואם, אינך רשאי להשתמש באפליקציה. החל"צ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת.

השימוש באפליקציה מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד ומהווה אישור כי הנך כשיר משפטית ומוסמך להשתמש בה.

2. התחייבויות משתמשים באפליקציה

החל"צ מעוניינת להבטיח כי האפליקציה תנוהל באופן תקין וראוי, וכי התכנים השונים בה ישרתו את המשתמשים בה בצורה מיטבית ובטוחה. לכן, הנך נדרש שלא לבצע את הפעולות הבאות האסורות בתכלית:

2.1. התחזות לאדם או גוף, פרסום או הפצה של כל חומר פוגעני, שקרי, מטעה (לרבות כתיבת תגובות או משלוח הודעות שיש בהם העלבה, "שיימינג", פגיעה בשם הטוב של אדם, בפרטיותו או במוניטין של עסק וכיו"ב).  

2.2. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האפליקציה;

2.3. הפצת "דואר זבל" (spam) או הצפה של שרתי האפליקציה בכל דואר אחר;

2.4. הטענה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את החל"צ לצורך הפעלת האפליקציה. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האפליקציה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאפליקציה;

2.5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באפליקציה, לרבות שימוש מסחרי כלשהו באפליקציה ללא קבלת הסכמת החל"צ בכתב ומראש;

2.6. הצבת האפליקציה או כל חלק ממנה במסגרת (frame) אתר, או כחלק (mirror) מאתר;

2.7. הפרעה בכל דרך שהיא לפעילות האפליקציה;

2.8. למעט כפי שיתאפשר במסגרת הפעילות הרגילה של האפליקציה- איסוף מידע על משתמשים באפליקציה, מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באפליקציה או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר;

2.9. הפצת קישור לאפליקציה מאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או כזה אשר עלול לפגוע בתדמית החל"צ או האפליקציה. החל"צ לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את החל"צ בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

3. מדיניות פרטיות

החל"צ מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בה. המידע שאתה מוסר במסגרת השימוש באפליקציה, נאסף, מטופל ונשמר בהתאם למדיניות הפרטיות של האפליקציה. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, אנא קרא אותה בעיון.

4. תכנית המענקים

4.1. תנאים מקדימים. האפליקציה מאפשרת לבעלי עסקים אשר עומדים בתנאים הבאים, להגיש את מועמדותם לקבלת מענק (כהגדרתו להלן):

4.1.1. העסק רשום כעוסק מורשה/ חברה בע"מ/ שותפות כללית/מוגבלת או עוסק פטור, והוקם לפני אפריל 2022.

4.1.2. מחזור העסקאות של העסק לא יעלה על 3 מיליון ₪ ולא יפחת מ 64 אלף ש"ח בחישוב שנתי (בשנה שקדמה להגשת הבקשה למענק, אלא אם כן העסק הוקם בשנת הבקשה, ואז יחושב שנתית).

4.1.3. הכנסת משק הבית של בעל העסק (בהתאם לפלט שומה עצמית של מס הכנסה) בשנה שקדמה לבקשת המענה, אינה עולה על 650,000 ₪.

4.2. על אף האמור לעיל, מובהר כי כל המנויים להלן אינם רשאים להירשם כמועמדים לקבלת המענק:

4.2.1. אדם או תאגיד שניתן נגדם צו פתיחת הליכים או צו שיקום כלכלי לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 או שהוגשה ביחס אליהם בקשה למתן צו כאמור וזו טרם נמחקה;

4.2.2. אדם שניתן נגדו צו פשיטת רגל או צו כינוס נכסים לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 או שהוגשה ביחס אליו בקשה למתן צו כאמור וזו טרם נמחקה;

4.2.3. חברה שניתן נגדה צו פירוק מכח פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 או שהוגשה ביחס אליו בקשה למתן צו כאמור וזו טרם נמחקה, או שמתנהלים נגדה הליכי פירוק לפי פקודה זו;

4.2.4. חברה שניתן נגדה צו הקפאת הליכים לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 או שהוגשה ביחס אליה בקשה למתן צו כאמור וזו טרם נמחקה, או שמתנהלים ביחס אליה הליכי פשרה והסדר לפי חוק זה.

4.2.5. על אף האמור לעיל, מי שמנוי לעיל (בין אם ניתן לגביו אחד הצווים הנ"ל, או שהתנהל נגדו אחד ההליכים הנ"ל), אך אותו הליך הסתיים במתן צו הפטר – רשאי להירשם כמועמד לקבלת המענק.

5. הרשמה והגשת מועמדות לתכנית המענקים

5.1 .על מנת להגיש מועמדותך לתכנית המענקים עליך לפעול על פי השלבים המפורטים להלן.

שים לב: יש להשלים את תהליך הגשת המועמדות עד למועד הנקוב באפליקציה כמועד האחרון בו ניתן להגיש מועמדות, כפי שיוצג באפליקציה. בנוסף, אנו עשויים להגביל את משך הזמן להשלמת כל אחד או כלל שלבי ההרשמה, הגשת המועמדות והצגת המסמכים, כמו גם כל פעילות אחרת במסגרת האפליקציה. בין היתר, נוכל לעשות זאת על ידי הצגת "טיימר" המתייחס לשלב או פעילות מסוימת או להודיע על כך בכך דרך אחרת.

5.1.1. רישום רגיל- ראשית, כדי לפתוח חשבון משתמש רגיל, תתבקש להירשם לאפליקציה וליצור חשבון באמצעות טלפון נייד.  

5.1.2. חשבון עסקי מאומת- שנית, על מנת שתוכל להגיש בקשה לקבלת מענק וליהנות משירותים נוספים, ככל שתבחר בכך, תידרש למסור פרטים נוספים ולהשלים את הליך האימות העסקי שיוצג באפליקציה. בשלב זה, תתבקש למסור תעודת עוסק ו/או מסמכים אחרים הנדרשים כחלק מהליך האימות.

5.1.3. סיפור העסק- שלישית, באזור המתאים לכך באפליקציה, תתבקש לכתוב על פעילות העסק שלך, הענף בו הוא פועל ולהציג מדוע לטעמך הנך ראוי לקבלת מענק (למשל, בהקשר השלכות משבר הקורונה על המצב העסקי, תוך התייחסות לכוח אדם, הצורך בסיוע לעסק, מה יכול לסייע לך לקדם ולפתח את העסק וכל מידע אחר אשר תמצא לנכון לשתף) ("סיפור העסק"). סיפור העסק שלך יוצג למועמדים נוספים בתכנית המענקים, וישמש כבסיס על פיו יתבצעו ההצבעות/דירוגים על שישפיעו על הסיכוי לקבלת המענק. ככלל, סיפור העסק של כל מועמד מוצג ללא הפרטים אשר נמסרים על ידי המועמד כאמור בסעיפים 5.1.1-5.1.2 שלעיל. שים לב: כדי להימנע מבחירות שיושפעו מהיכרות מוקדמת עם העסקים או העומדים מאחוריהם ומשיקולי הגנה על הפרטיות, אין לכלול במסגרת סיפור העסק מידע אשר יאפשר לזהות אותך ו/או את העסק שלך. החל"צ לא תהיה אחראית לתוצאות פרסום סיפור העסק שלך.

5.1.4. שלב בחירת העמיתים- בהמשך, נציג בפניך סיפורי עסק של כעשרה עסקים אחרים, ולאחר מכן, תתבקש לדרגם ועד כמה הם ראויים, לדעתך, לקבל את המענק. באופן דומה, יתבקשו מועמדים אחרים לדרג את העסק שלך.

5.1.5. שלב בחינת מסמכים- העסקים שנבחרו במקומות הגבוהים ובהתאם לשיקול דעתה של החל"צ, יתבקשו להמציא מסמכים ואישורים כדי לאמת את בקשתם ואת עמידתם בתנאים שפורטו לעיל, לרבות תצהיר מאומת על ידי רואה חשבון. המסמכים ייבחנו בסיוע יועצינו ואישורם כפוף לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החל"צ. לחלצ שמורה הזכות לא לאשר כל מסמך ו/או כל עסק לפי שיקול דעתה המלא וללא צורך לנמק החלטתה.

5.1.6. הסכם מענק- לאחר אימות המסמכים בהצלחה, נבקשך לחתום על הסכם מענק שיסדיר את פרטי מתן המענק ותנאיו בין היתר, הסדר המעניק יסדיר את סכומי הפעימות, החשבוניות והאישורים הנדרשים לשם קבלת המענק.

5.1.7 .ככל שבשלב כלשהו, אף לאחר ההכרעה בדבר מתן המענק, ירצה מקבל המענק לערוך שינוי באופן השימוש שלו בכספי המענק או בחלק ממנו, יבקש זאת בכתב מהחל"צ (להלן: "בקשה לשינוי תכנית שימוש בכספי המענק") שתהיה חופשית לאשר בקשתו, לדחותה או לקבלה בתנאים מסוימים.

5.2. הנך מתחייב ומאשר כי כל המידע, הנתונים והמסמכים שיימסרו על ידך במסגרת האפליקציה והגשת המועמדות לתכנית המענקים כאמור לעיל, מלאים ומדויקים. ידוע לך כי החל"צ מסתמכת על המידע בהחלטתה למתן המענק, וכי הטעיה או מסירת מידע כוזב או בניגוד לדין עלולה להוות עוולה אזרחית ואף מעשה פלילי.

5.3. מבלי לגרוע מהסתמכות החל"צ על המידע ונכונותו, הצהרותיך והתחייבויותיך, החל"צ תהיה רשאית לבדוק ולאמת את המידע שנמסר על ידך, לרבות לבקש ממך לספק מידע נוסף כתנאי לקבלת המענק, ותהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לפסול מועמדותו של משתתף מסוים מבלי שתחול עליה חובת נימוק, ולמועמד לא תהיה כל טענה כנגד החל"צ בגין כך.

6. פרמטרים לקבלת מענק ושיקול דעת החל"צ

מועמדים אשר יזכו בדירוג הגבוה ביותר לפי בחירת העמיתים ויענו על כל הסעיפים האמורים בתנאי שימוש אלו יהיו זכאים להישקל על ידי החל"צ לקבלת המענק. ידוע למועמדים כי קבלת הדירוג הגבוה ביותר לא מקנה להם זכות לקבלת מענק כל שהוא וכי ההחלטה הסופית על מתן המענק תהיה מסורה לחל"צ  בלבד, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט ללא צורך לנמק את החלטתה ו/או שיקוליה.  

7. סוג המשתמש

התכנים באפליקציה והשירותים יינתנו בהיקף משתנה בהתאם לרמת האימות העסק של המשתמש. למשל, האפשרות להגשת בקשת הרשמה לתכנית המענקים תתאפשר רק למשתמשים בעלי חשבון עסקי מאומת. החל"צ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן סוגי החשבונות וליצור מסלולים שירות שונים.

8. שירותים נוספים

כדי להעניק מעטפת כלים ולהגביר שיתוף פעולה בין עסקים שונים, החל"צ תכלול באפליקציה שירותים או תכנים נוספים, לדוגמה:

8.1. שיתופי פעולה בין עסקים. החל"צ שואפת לאפשר לבעלי עסקים לפרסם את עסקיהם ולקרוא לשיתופי פעולה עם עסקים אחרים המשתמשים באפליקציה. יובהר, החל"צ אינה אחראית לשירותים או מוצרים שיוצעו במסגרת שיתופי הפעולה, תוכנם או טיבם.

8.2. פורום ליצירת קשר עם בעלי עסקים, פרסום שאלות או הודעות וכיו"ב.

8.3. שדה לחיפוש עסקים, שיתופי פעולה, עסקים ושירותים וכיו"ב.

8.4. קורסים, לומדה או תכנים דומים להקניית כלים וידע לעסקים.

8.5. אירוח מומחים ו/או הצגת תכנים מקצועיים מאת אנשי מקצוע שונים, "מנטורינג" (למקבלי מענק רלוונטיים, בהתאם לשיקול דעתה של החל"צ) וכיו"ב.

8.6. מבלי לגרוע מחובותיך לעמוד בהתחייבויות שבסעיף ‏2 לעיל, החל"צ רשאית לפרסם או שלא לפרסם, לצנזר, להוריד, לערוך ולהשתמש באופן חופשי בכל תוכן שתפרסם בפורום, או כל אזור דומה באפליקציה.  כל משתמש בפורום נדרש לעמוד בכללי הפורום הנמצאים באפליקציה. לחל"צ שמורה הזכות להסיר ו/או לחסום כל משתמש אשר יחרוג מתנאים אלו. החל"צ אינה אחראית על המלצות הניתנות בפורום והאחריות הינה על המשתמשים בלבד.

9. היעדר מצגים

החל"צ מספקת את האפליקציה, המידע והתכנים במסגרתה כמות שהם (AS IS), ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם החל"צ, נציגיה, או בכל הקשור לאפליקציה לרבות תכנית המענקים או תכנים שיתאפשרו באמצעות או יוצגו במסגרת האפליקציה.

לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החל"צ בגין האמור לעיל. השימוש באפליקציה והרשמתך לתכנית המענקים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. החל"צ אינה מתחייבת שהשימוש באפליקציה יהיה מאובטח, בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החל"צ, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי בה יתוקן, והחל"צ לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

10. צדדים שלישיים וקישורים

באפליקציה ייתכן ותמצא תכנים מאת צדדים שלישיים, קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים, מקורות מידע, גופים, ארגונים וכיו"ב (להלן: "צדדים שלישיים"). תכנים אלה אינם בשליטת החל"צ למרות שאנו נעשה מאמצים סבירים להשגיח עליהם. בנוסף, הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באפליקציה, אינו מעיד על הסכמת החל"צ לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או הארגון ו/או החברה הינם מהימנים או מאושרים על-ידי החל"צ, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא, עדכני או מתאים לשימושך. החל"צ אינה אחראית לתכנים של צדדים שלישיים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. החל"צ אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באפליקציה יהיו תקינים או בטוחים.

11. תנאי שימוש של אפל

ההוראות שלהלן יחולו על כל אפליקציה שתרכוש מחנות אי-טיונס (להלן "תוכנה שנרכשה בחנות אי-טיונס"): מבלי לגרוע מסעיפים הגבלת אחריות והיעדר מצגים המפורטים בתנאי שימוש אלו, אתה מאשר ומסכים כי: (א) תנאי שימוש אלו נכרתו אך ורק בינך לבין החל"צ, ולא עםInc  Apple ("אפל"); (ב) החל"צ ו/או שותפיה, ולא אפל, הינם האחראים הבלעדיים על האפליקציה והתוכן אשר נכלל בה; (ג) החל"צ האחראית הבלעדית לספק שירותי תמיכה ותחזוקה לאפליקציה בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו או כנדרש בהתאם לדין הרלוונטי; (ד) על אפל לא חלה כל אחריות חובה לספק שירותי תחזוקה או תמיכה כלשהם בקשר לאפליקציה; (ה) החל"צ הינה האחראית הבלעדית לכל אחריות מוצר, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת על פי חוק, במידה ולא הוחרגה בתנאי שימוש אלו; (ו) בכל מקרה שהאפליקציה לא תעמוד בתנאי האחריות הרלוונטית, אתה רשאי להודיע על כך לאפל, ואפל תשיב את מחיר הרכישה אשר שילמת בעד האפליקציה באמצעות חנות האפליקציות שלה; במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, על אפל לא תחול כל אחריות אחרת בקשר לאפליקציה ועל כל התביעות, אובדנים, התחייבויות, נזקים, עלויות או הוצאות אחרות אשר מתייחסים לאי העמידה בתנאי האחריות הרלוונטיים יחולו אך ורק הוראות תנאי שימוש אלו זה וכל דין אשר חל על החל"צ כספק של האפליקציה; (ז) אתה מאשר כי החל"צ ולא אפל אחראית לטפל בכל תביעה שלך או של כל צד שלישי בקשר לאפליקציה או בהחזקה ו/או בשימוש שלך באפליקציה לרבות, בין השאר, אך לא רק: (1) תביעות בשל אחריות למוצרים פגומים; (2) תביעות כי האפליקציה אינה מתאימה לכל דרישה חוקית או הסדר רלוונטי; ו - (3) תביעות אשר נובעות מחקיקה בקשר להגנה על הצרכן או מחקיקה דומה אחרת; (ח) במקרה של תביעה של צד שלישי שהאפליקציה או ההחזקה או השימוש מצדך באפליקציה מפירים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, אפל לא תהיה אחראית לחקור, להגן, להסדיר את התביעה ולסלק כל הפרה כזו של תביעה של הפרה של זכויות קניין רוחני,(ט) אפל והחברות הבנות של אפל, מהוות מוטב (כצד שלישי) של תנאי שימוש אלו, מעצם ההסכמה שלך לתנאים ולהוראות של תנאי השימוש, מוקנית לאפל זכות (ואפל תחשב כמי שקיבלה על עצמה זכות זו) לאכוף תנאי שימוש אלו נגדך, כצד שלישי שהוא מוטב של הסכם זה; (י) השימוש באפליקציה יעשה גם בכפוף לכללי השימוש שנקבעו על ידי אפל, ובכלל זה הכללים שנקבעו בתנאי השימוש Apple App Store, הכללים כאמור ייכנסו לתוקף מהמועד בו אתה מסכים לתנאי השימוש של האפליקציה; (יא) רישיון השימוש המוענק כאן מוגבל לזכות בלתי ניתנת להעברה להשתמש באפליקציה על iPhone, iPod Touch, iPad, או מוצר ממותג-Apple אחר שבבעלותך או שליטה ושמפעיל את iOS. אתה מצהיר ומתחייב כי:(א) אינך נמצא במדינה אשר כפופה לחרם אשר הוטל על ידי ממשלת ארצות הברית או אשר נקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת טרור"; ו- (ב) אינך רשום ברשימה של ממשלת ארצות הברית של צדדים אסורים או מוגבלים. בהסכמה לתנאי שימוש אלו, ככל שהחוק מתיר זאת, אתה מוותר על התחולה של כל חוק מתאים הדורש את התאמתם של תנאי שימוש אלו לדרישות מקומיות נוספות. במידה והוויתור לעיל אינו מותר, אתה מסכים להיות מחויב בהסכם רישיון האפליקציה הסטנדרטי של אפל בנוגע למשתמשי קצה, המהווה חלק מתנאי השימוש של שירותApple App Store, כפי שיתוקנו מעת לעת, המופיעים בלינק הבא:

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/stdeula/

12. הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תהיה החל"צ אחראית כלפיך לכל נזק מכל סוג שהוא, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו למשתמשים או מבקשי מענק באפליקציה ו/או לרכושם ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באפליקציה, על עצות המנטורים, מומחים או יועצים מקצועיים ו/או כתוצאה מהשתתפות בתכנית המענקים, מהצעת, מכירת או רכישת כל שירות או מוצר במסגרת שיתופי פעולה בין עסקים דרך האפליקציה או באשר למוצרים ו/או שירותים קשורים, אף אם החל"צ או שליחיו או נציגיו ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך, ולא תשמע כל טענת הסתמכות כנגד החל"צ. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי החל"צ לא תהיה צד לכל התקשרות בין בעלי העסקים בעקבות קשר שנוצר באמצעות האפליקציה (לרבות מודעות שהועלו ופרסומים שהועלו באפליקציה), וכי כל התקשרות כאמור נעשית בין בעלי העסקים ולחל"צ לא תהיה כל אחריות בגינה.

13. קניין רוחני

כל המידע המופיע באפליקציה נמצא בבעלות הבלעדית של החל"צ או של צד שלישי, שהרשה לחל"צ להשתמש בו ואין לראות במידע ובתכנים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החל"צ או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האפליקציה ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של החל"צ. זכויות היוצרים בכל הקשור לאפליקציה, לרבות עיצובה, סימניה המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באפליקציה הייחודית והבלעדית לחל"צ, שמורים לחל"צ או מי מטעמה. במסירת התכנים אתה מקנה לחל"צ רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, לרבות במסגרת האפליקציה, בדברי דפוס, ובמדיות דיגיטליות אשר יופעלו על ידי החל"צ במסגרת האפליקציה ו/או לצורך תכנית המענקים.

14. תוכן משתמשים

התכנים באפליקציה כוללים תכנים מקוריים של החל"צ ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישים, ו/או תכנים שפורסמו על ידי משתמשים. החל"צ מבקשת להבטיח כי השימוש באפליקציה יהיה ידידותי למשתמשים בה. כאמור, מועמדים יחלקו בסיפור העסק שלהם, וכן, לאחר מכן, להצביע ולדרג סיפורי עסק של מועמדים אחרים (לרבות הסבר לגבי הסיבה לבחירה). בנוסף, משתמשים יוכלו לעלות לאפליקציה תכנים אשר יהיו חשופים למשתמשים באפליקציה, למשל כאמור בסעיף 8 לעיל (ביחד: "התכנים"). במסגרת פרסום או מסירת תכנים לפרסום באפליקציה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מכך והנך נדרש להימנע מלפרסם בו תכנים:

14.1. בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, הפוגעים בפרטיות, מהווים לשון הרע או שאינם מוסריים;

14.2. המעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות ו/או אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק;

14.3 .מזיקים ו/או הפוגעים ברגשות הציבור, או בעסקים מתחרים או אחרים;

14.4. בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו (למעט כפי שנדרש וסביר במסגרת העניין);

14.5. אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך;

14.6. אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא;

14.7. בעלי אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.

החל"צ שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את התכנים באפליקציה ואף להוריד ו/או למחוק תכנים אשר לדעתה מפרים איזה מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע בחל"צ ואו בצד שלישי כלשהו. אין באמור כדי להטיל כל אחריות על החל"צ ואתה תהיה האחראי הבלעדי למסירת התכנים כאמור ולתוצאות פרסומם.

לתשומת לבך: חלק מהתכנים יהיו חשופים לכלל משתמשים האפליקציה והחל"צ אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עשוי לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החל"צ לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל. החל"צ לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך. כאשר אתה מוסר תכנים אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום.

15. פנה אלינו

החל"צ מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של המשתמשים בה לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באפליקציה תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת: info@solidarity-foundation.org.il.

16. כללי

החל"צ רשאית להסיר את האפליקציה או לשנות אותה או חלקים ממנה, מראה, זמינות התכנים הניתנים בה, וכן לשנות את התכנית המענקים, תנאיה, (לרבות, תנאי הרישום, מספר הזכאים) וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החל"צ בקשר לכך. החל"צ תהא רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באפליקציה, אם לא תעמוד בתנאי שימוש אלו, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החל"צ על פי כל דין. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש והשימוש באפליקציה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

 

עודכן לאחרונה: מאי, 2022.