top of page
BG.png
WeR1 logo 1.png

יש לך עסק קטן?

הקהילה שלנו פועלת באפליקציית

אנו מזמינים אותך להצטרף לקהילת WeR1, המונה כבר מעל 15,000 חברות וחברים.
במיוחד בימים אלו, קהילה חזקה וגדולה עם עשרות הזדמנויות לחיבורים עסקיים ורכישת ידע מקצועי - תעניק לך את החוסן הדרוש להמשיך ולהצמיח את העסק.

איך נבחרים לקבל מענק?

הבית לסולידריות חברתית (חל"צ) מציע מענקים עד 30,000 ש"ח לבעלות ובעלי עסקים נבחרים אשר יעמדו בתנאי הסף. העסקים שיזכו לקבל את המענק ייבחרו בשיטת "בחירת העמיתים" שבה בעלי העסקים שהגישו מועמדות לקבלת מענק, בוחרים עסקים אחרים שראויים בעיניהם למענק, באופן אנונימי ואקראי ועל סמך שיקול דעת ומומחיות בעולם העסקים.

במה ניתן להשקיע את כספי המענק?

המענקים ינתנו לטובת הצמחת העסק ויתאפשרו למימוש במגוון הוצאות חיוניות כמו: שיווק ופרסום, רכישת ציוד, גיוס עובדים ועוד. לחלק ממקבלי המענק תינתן אפשרות לקבל ליווי מנטורינג לצורך ניצול אופטימלי של כספי המענק תוך הסתכלות פרטנית על צרכי העסק ויעדיו האסטרטגיים.  

2.png
1.png
1.png

מורידים את
האפליקציה

מאמתים את
העסק

מגישים בקשה
למענק

תנאי הסף להגשת בקשה למענק

תנאי הסף להגשת בקשה למענק

  1. העסק רשום כעוסק מורשה / חברה בע"מ / שותפות כללית או מוגבלת / עוסק פטור, והוקם לפני חודש אפריל 2023.

  2. בעל/ת העסק או אחד מהשותפים בעסק, שעיקר עיסוקו הוא העבודה בעסק, גוייס/ה לשירות פעיל בצה"ל או במשטרה או בשב"כ או במוסד במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" (להלן: "שירות מילואים") לתקופה של 60 ימים ומעלה, בין התאריכים 07/10/2023  ל- 01/04/2024 (להלן: "התקופה המזכה"), או בעל/ת עסק שבן/בת זוגו/ה ביצע/ה שירות מילואים בתקופה המזכה ובלבד שבני הזוג מנהלים משק בית משותף ויש להם ילד/ה עד גיל 14.

  3. מחזור העסקאות של העסק לא יפחת מ-64 אלף ש"ח ולא יעלה על 3 מיליון ש"ח, בחישוב שנתי בשנה שקדמה להגשת הבקשה למענק.

  4. הכנסת משק בית: בעל עסק שהכנסת משק הבית שלו בשנת 2022 (בהתאם לפלט שומה עצמית של מס הכנסה) עולה על 500 אלף ₪, לא יהיה זכאי למענק.

  5. חדלות פירעון: מבקש המענק או העסק אינו חדל פירעון. לענייננו, חדל פירעון הוא מי שהוגש נגדו אחד מאלה:

    א) צו פתיחת הליכים או צו שיקום כלכלי לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018;

    ב) צו פשיטת רגל או צו כינוס נכסים לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980;

    ג) בקשה למתן צו כאמור בסעיפים א' ו-ב' וזו טרם נמחקה.

תנאי סף
הורדה
BG.png
WeR1 logo 1.png

להורדת האפליקציה:

02220002.JPG
Menu

הבית לסולידריות חברתית
נרתם למען משרתי המילואים

מענקי צמיחה לבעלות ובעלי עסקים במילואים

סבב מענקים המוקדש כולו למשרתי המילואים!

לאור המצב הביטחוני הפוקד את ארצנו בחודשים האחרונים, אנו מבקשים להביע הערכה ותמיכה במשרתי המילואים. 

בשונה מהסבבים הקודמים, בהם מעל 3,240 בעלות ובעלי עסקים קיבלו מענקי צמיחה, הסבב הנוכחי של המענקים מוקדש כולו עבור חברי קהילת העסקים WeR1 אשר שירתו או משרתים במילואים במהלך מלחמת חרבות ברזל, בני/ות זוגם, ושותפיהם לעסק.

מי אנחנו?

 

הבית לסולידריות חברתית  מטעם קרן משפחת שעשוע הוקם מתוך תחושת אחריות אזרחית וערבות הדדית בתקופת משבר הקורונה, ומטרתו להוביל לצמיחה ולפיתוח של העסקים הקטנים, המהווים נדבך חיוני בכלכלה הישראלית. מאז הקמתנו אנו פועלים למען גיבוש קהילה גדולה של בעלי עסקים, לעידוד שותפויות ולתמיכה הדדית ביניהם, וליצירה של מעטפת תומכת בעבורם הכוללת ליווי וייעוץ שוטפים, הקניית כלים מקצועיים וסיוע פיננסי, תוך מתן דגש על סולידריות וחדשנות.

soldiers.png

האפשרות להגיש בקשה למענק נפתחה
ב-08 לאפריל 2024 ונסגרה ב-01 למאי 2024.

bottom of page