top of page
Menu

ארגונים הפועלים למען עסקים קטנים

קרנות קורת ישראל

קרנות קורת ישראל (מלכ"ר) פועלות משנת 1994 לקידום מוביליות תעסוקתית וכלכלית, דרך הנגשת אשראי (בנקאי וחוץ בנקאי), הכוונה וליווי עסקים קטנים וזעירים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל.

לוגו קרנות קורת ישראל

יוזמות עתיד

העמותה הוקמה במטרה לצמצם את הפערים החברתיים במדינת ישראל באמצעות העצמת נשים ומתן כלים אשר יסייעו להן להקים ולפתח עסק. העמותה מאפשרת לאלפי נשים בישראל –  יהודיות, ערביות, חילוניות, חרדיות, עולות חדשות, בדואיות, דרוזיות ואחרות, להקים עסק עצמאי באמצעות מערך תמיכה וליווי רב מימדי. התוכנית בונה יכולת לתעסוקה עצמית ומשלבת ידע תיאורטי וכלים מעשיים, מיומנויות בין אישיות ופיתוח תחושת מסוגלות. 

לוגו יוזמות עתיד

Spark-IL

מיזם משותף של קבוצת עוגן והסוכנות היהודית אשר מספק פלטפורמת הלוואות חברתיות – עמית לעמית עד 90,000 ₪ ללא ריבית, עבור עסקים זעירים הרוצים לצמוח עם מחזור הכנסה של עד 2 מיליון ₪ בשנה.

לוגו Spark-IL

עוגן

עוגן היא קבוצה פיננסית-חברתית ללא מטרות רווח המקדמת הזדמנויות משנות חיים עבור משקי בית, עסקים ומלכ"רים השואפים לצלוח מציאות כלכלית מאתגרת. 
עוגן עושה זאת באמצעות שיפור יכולות ניהול, הנגשת ידע פיננסי ומתן אשראי בתנאים הוגנים.

לוגו עוגן

דף חדש

דף חדש – ללא חובות (ע.ר.) הוא ארגון, שמטרתו לשים קץ לחובות של משפחות בישראל, ולסייע לאלו שהסתבכו בחובות למצוא את הדרך לצאת מהם, בעזרת ליווי משפטי-שיקומי אשר מתייחס לכלל הקשיים אשר מתמודדים איתם אנשים שיש להם חובות.

לוגו דף חדש

הבית לסולידריות חברתית הינו חל"צ - חברה לתועלת הציבור, ללא מטרות רווח, ומטרתו לספק כלים לצמיחה עבור בעלי עסקים קטנים ולסייע בהתקדמותם.


בישראל מספר ארגונים נוספים אשר מסייעים לעסקים קטנים ומתפקידנו – לחשוף וליידע את בעלות ובעלי העסקים על הכלים הנוספים הקיימים בשטח. לכן ריכזנו כאן מספר ארגונים ועמותות המציעים כלים להתקדמות ולצמיחה. 
 
בהצלחה!

Elevation

אלביישן נבחרה להוציא  לפועל את החזון של Google על ידי הקמת האקדמיה של ShoppingIL – תכנית הכשרה מתקדמת לעסקים בתחומי המסחר באינטרנט והשיווק הדיגיטלי שיאפשרו לעסקים לצבור ביטחון וידע מקצועי. מאז הקמתה, מעל 800 עסקים השתתפו וסיימו את התכנית בהצלחה תוך שרובם מעידים על הגדלת החשיפה ומחזור המכירות. השנה נציין מעל 1,000 בעלי עסקים קטנים עד בינוניים בוגרי האקדמיה!

Elevation_logo.png
bottom of page