top of page
WeR1 Logo.png

ומה עם העסק שלך?

ההרשמה תיפתח בימים הקרובים באפליקציית

אנו מזמינים אותך להגיש בקשה לקבלת מענק עד 30,000 ש"ח ולהזניק את העסק שלך קדימה!

איך נבחרים לקבל מענק?

הבית לסולידריות חברתית (חל"צ) מציע מענקים עד 30,000 ש"ח לבעלות ובעלי עסקים נבחרים אשר יעמדו בתנאי הסף. העסקים שיזכו לקבל את המענק ייבחרו בשיטת "בחירת העמיתים" שבה בעלי העסקים שהגישו מועמדות לקבלת מענק, בוחרים עסקים אחרים שראויים בעיניהם למענק, באופן אנונימי ואקראי ועל סמך שיקול דעת ומומחיות בעולם העסקים.

במה ניתן להשקיע את כספי המענק?

המענקים ינתנו לטובת הצמחת העסק ויתאפשרו למימוש במגוון הוצאות חיוניות כמו: שיווק ופרסום, רכישת ציוד, גיוס עובדים ועוד. לחלק ממקבלי המענק תינתן אפשרות לקבל ליווי מנטורינג לצורך ניצול אופטימלי של כספי המענק תוך הסתכלות פרטנית על צרכי העסק ויעדיו האסטרטגיים.  

2.png
1.png
1.png

מורידים את
האפליקציה

מאמתים את
העסק

מגישים בקשה
למענק

תנאי הסף להגשת בקשה למענק

תנאי הסף להגשת בקשה למענק

  1. העסק רשום כעוסק מורשה / חברה בע"מ / שותפות כללית או מוגבלת / עוסק פטור, והוקם לפני חודש מרץ 2023.

  2. בעל/ת העסק או אחד מהשותפים בעסק, שעיקר עיסוקו הוא העבודה בעסק, גוייס/ה לשירות פעיל בצה"ל או במשטרה או בשב"כ או במוסד במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" (להלן: "שירות מילואים") לתקופה של 60 ימים ומעלה, בין התאריכים 07/10/2023  ל- 20/03/24 (להלן: "התקופה המזכה"), או בעל/ת עסק שבן/בת זוגו/ה ביצע/ה שירות מילואים בתקופה המזכה ובלבד שבני הזוג מנהלים משק בית משותף ויש להם ילד/ה עד גיל 14.

  3. מחזור העסקאות של העסק לא יפחת מ-64 אלף ש"ח ולא יעלה על 3 מיליון ש"ח, בחישוב שנתי בשנה שקדמה להגשת הבקשה למענק.

  4. הכנסת משק בית: בעל עסק שהכנסת משק הבית שלו בשנת 2022 (בהתאם לפלט שומה עצמית של מס הכנסה) עולה על 500 אלף ₪, לא יהיה זכאי למענק.

  5. חדלות פירעון: מבקש המענק או העסק אינו חדל פירעון. לענייננו, חדל פירעון הוא מי שהוגש נגדו אחד מאלה:

    א) צו פתיחת הליכים או צו שיקום כלכלי לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018;

    ב) צו פשיטת רגל או צו כינוס נכסים לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980;

    ג) בקשה למתן צו כאמור בסעיפים א' ו-ב' וזו טרם נמחקה.

הורדה
BG.png
WeR1 logo 1.png

להורדת האפליקציה:

רקע.jpg
Menu

מחוייבים להצלחת העסקים הקטנים בישראל

חברי נבחרת WE19

מעל 3,240 עסקים כבר קיבלו מענקי צמיחה

bottom of page